Afbouw salderingsregeling: post-verkiezingsupdate (2024)

Nadat het kabinet op 7 juli 2023 was gevallen is er alweer veel gebeurd in de Nederlandse politiek. Inmiddels zijn er verkiezingen geweest en zijn de gesprekken voor een nieuwe coalitie in volle gang. Wat betekent dit alles voor de afbouw van de salderingsregeling? Sowieso kan er een streep door bovenstaande foto, want Minister Jetten komt niet terug in een nieuw kabinet.

Eerder was het de bedoeling van kabinet Rutte IV om de salderingsregeling vanaf 2025 stapsgewijs af te bouwen. Lees daar meer over in ons artikel. Eerst kreeg de Eerste Kamer al een andere samenstelling en nu geldt dat ook voor de Tweede Kamer. Feit is, de betreffende wet is al door de Tweede Kamer heen en de Eerste Kamer heeft besloten om de wet toch in behandeling te nemen. Zoals het nu lijkt, zal dit op 7 februari 2024 plaatsvinden.

Er is een redelijke kans aanwezig dat de nieuwe wet niet zal worden aangenomen, als we de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer in ogenschouw nemen. Mocht de Eerste Kamer de afbouw toch steunen, dan is het nog de vraag wat een eventueel nieuw kabinet hiervan vindt.

Standpunten mogelijke coalitiepartijen

Op dit moment wordt er over een coalitie gesproken door de PVV, VVD, NSC en de BBB. In de verkiezingsprogramma’s van deze partijen wordt het volgende over de afbouw van de salderingsregeling gezegd:

VVD: in het programma van de VDD wordt niet gesproken over de salderingsregeling, maar zij waren onderdeel van de coalitie die de nieuwe wet heeft opgesteld en er voor heeft gestemd.

PVV: Ook al is de PVV tegen veel van de maatregelen om de CO2 naar beneden te brengen, toch zijn ze voor het behoud van de salderingsregeling: “Salderingsregeling zonnepanelen in stand houden.”

NSC: In het verkiezingsprogramma van de partij van Omtzigt wordt het woord saldering of salderen niet eenmaal genoemd. Toch weten we wel iets: Omtzigt stemde tegen de nieuwe energiewet als lid van de Tweede Kamer. Daarnaast heeft Omtzigt een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat het teruglevertarief nooit negatief mag zijn. Hij was dus zeker betrokken bij het kritisch benaderen van de betreffende wet en was uiteindelijk niet tevreden met het wetsvoorstel waar op gestemd moest worden. Wat dit betekent voor de toekomst blijft echter onduidelijk.

BBB: De BurgerBoerenBeweging van Caroline van der Plas is heel duidelijk geweest over de salderingsregeling. In het programma staat: “We willen de voorgestelde afbouw van de salderingsregeling zonne-energie tot tenminste 2030 opschorten en tot 5 miljoen huishoudens hun zonnepanelen hebben terugverdiend.” Dit zou betekenen dat de afbouw tenminste 5 jaar wordt uitgesteld, als de BBB hun zin krijgt.

Conclusie en verwachting

Uit dit korte overzicht blijkt dat 2 van de 4 partijen positief staan tegenover het behoud van de salderingsregeling. De derde partij, NSC, staat redelijk neutraal ten opzichte van de afbouw, maar heeft wel tegen het wetsvoorstel gestemd. De vierde partij, VVD, is de enige partij van de 4 die in het verleden voor de afbouw van de salderingsregeling was. 

Het zal binnenkort blijken wat de partijen met elkaar besluiten. Ook moeten we afwachten wat de Eerste Kamer op 6 februari gaat doen. We houden jullie op de hoogte.

Delen:

Meer Lezen

Kies voor kwaliteit en lange termijn opbrengst

BEGIN MET BESPAREN